ترکیبی گیاهی برای درمان اسهال‌های  غیر عفونی
دانه بارهنگ و برگ نعناع در کمک به درمان اسهال های غیر عفونی بکار می رود. بارهنگ گیاهی سرشار از موسیلاژ و تانن می باشد.

به گزارش بهداشت نیوز، مکانیسم اثر گیاه بارهنگ با جذب آب محتویات روده موجب می‎شود زمان توقف آنها در روده افزایش یابد.

مصرف مقادیر زیاد و بیش از مقدار درمانی این گیاه موجب لینت مزاج شدید و کاهش فشار خون می‎گردد.

این گیاه در افراد حساس به بارهنگ و نعناع و همچنین در اسهالهای عفونی منع مصرف دارد.